Atatürk’ten Günümüze Işık Tutan Öğütler

Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlara verdiği öğütler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve sonrasında milletin ilerlemesi ve modernleşmesi için büyük önem taşır. İşte Atatürk’ün bazı önemli öğütleri:

Eğitim ve Bilim:

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Eğitimin, bir milletin ilerlemesi için en önemli araç olduğuna inanan Atatürk, vatandaşlardan daima öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalarını istemiştir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Atatürk, her alanda bilimin rehberliğinde ilerlemenin gerekliliğine inanmıştır. Vatandaşlardan da hurafelerden ve batıl inançlardan uzak durarak, bilime ve akla önem vermelerini istemiştir.

Çalışkanlık:

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Bizim emeğimizle, sizin çalışmanızla Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”, “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını arayan milletler, evvela haysiyetlerini ve hürriyetlerini sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.” diyerek çalışmanın ve üretkenliğin önemini vurgulamıştır.

Atatürk, Türk milletinin çalışkan ve üretken olması gerektiğine inanmıştır. Vatandaşlardan daima üretken olmalarını ve vatanı kalkındırmak için çalışmalarını sürdürmelerini istemiştir.

Vatan Sevgisi ve Bağımsızlık:

Atatürk, vatan sevgisini ve ulusal kimliği her şeyin üzerinde tutmuş, bağımsızlığın en önemli değer olduğunu belirtmiştir.

Bağımsızlık:

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Bu sözünde olduğu gibi, Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını her şeyden önemli görmüştür. Vatandaşlardan da bu bağımsızlığı korumak ve geliştirmek için çalışmasını istemiştir.

Birlik ve Beraberlik:

“Bir millet, varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, bütün fikrî ve maddî kuvvetleriyle ilgilenmezse, o milletin varlığına ve hakkına başkaları tarafından da hürmet edilmez.”, “Milletimiz, yüksek ahlakıyla, birliği ve beraberliğiyle, çalışkanlığı ve fedakarlığıyla, daima muvaffak olmuştur.” Atatürk, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelebileceğine inanmıştır. Vatandaşlardan daima milli birlik ve beraberliğe önem vermelerini ve bu ruhla hareket etmelerini istemiştir.

Birlik ve beraberliğin önemini sürekli vurgulamıştır.

Çağdaşlaşma ve Yenilik:

“Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.” Atatürk, yenilikçi olmanın ve çağın gereklerine uygun hareket etmenin önemine dikkat çekmiştir.

Demokrasi ve Hukuk:

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancını ifade etmiştir.

Barış: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Atatürk, hem içte hem dışta barışın sağlanmasının gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Kültür ve Sanat:

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Kültür ve sanatın, milletin gelişimi için vazgeçilmez olduğunu belirtmiştir.

Gerçeği Arayan ve Söyleyen Ol:

Atatürk, gerçeği arayan ve buldukça ifade eden insanlar olmamız gerektiğini belirtmiştir. Birbirimize daima gerçeği söylemeliyiz ve kamuoyunu gerçek durumla karşı karşıya bırakmalıyız. Açık yürekli olmalı ve millete gerçekleri söylemeliyiz1.

Kendini Topluma Adamak:

Atatürk, kendi çıkarlarımızdan çok ülkenin ve milletin mutluluğunu düşünmemizi öğütlemiştir. Hangi mesleği seçersen seç, ülkene yararlı olmalısın. Bu, büyük bir idealdir ve kendini milletinin varlık ve mutluluğuna adamalısın.

Atatürk’ün bu öğütleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarını oluşturmuş ve milletin yol göstericisi olmuştur. Bu öğütler, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Türk halkının, Atatürk’ün izinden giderek, akılcılık, bilim, bağımsızlık, eğitim, çalışkanlık ve birlik ve beraberlik değerlerine bağlı kalarak ilerlemesi ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması dileğiyle.

Değerli dostlar, sizlere daha kaliteli içerikler sunabilmemiz için lütfen Youtube kanallarımıza Abone Olur Musunuz