Kategori: Büyük Felsefeciler

Atatürk’ün Sömürülen ve Gelimemiş Ülkeler için önemi Önemi:

Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılın en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilir ve onun liderliği, reformları ve vizyonu, gelişmekte olan

Okumaya devam et

Sanatın Toplum İçin Önemi ve Gelişmişlikle İlişkisi | Derinlemesine Analiz

Sanatın Toplumsal Önemi: Sanatın Gelişmişlikle İlgisi: Sonuç: Sanat, toplumsal ve bireysel düzeyde derin bir öneme sahiptir. Bir toplumun sanata verdiği

Okumaya devam et

Anadolu’nun Büyük Felsefecisi: Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir?

Hacı Bektaş Veli, 1209 da Horasan’da doğduğu kabul edilir.13ncü Yüzyılın önde gelen filozoflarından biridir. Asıl adı Muhammed Bektaş olan Hacı

Okumaya devam et

Allaha aşk ve sevgi ile ulaşmanın felsefecisi: Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir İslam düşünürü, şair ve mutasavvıftır. 30 Eylül 1207 tarihinde bugünkü Afganistan sınırları

Okumaya devam et

Atatürk’ten Günümüze Işık Tutan Öğütler

Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlara verdiği öğütler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve sonrasında milletin ilerlemesi ve modernleşmesi için büyük önem taşır. İşte

Okumaya devam et

Sokrates’in Savunması: Platon’un Anlatımı | Felsefe Tarihinin Dönüm Noktası

Sokrates’in savunması, Platon tarafından yazıya geçirilmiş olup, Sokrates’in Milattan Önce 399 yılında Atina’da ölüme mahkûm edildiği dava sırasında yaptığı savunmayı

Okumaya devam et

Sokrates’in Hayatı ve 20 Önemli Öğüdü – Antik Yunan Filozofunun Bilgeliği

Sokrates, MÖ 469-399 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan filozofudur. Atina’da doğmuş ve yaşamıştır. Sokrates, Batı felsefesinin kurucularından biri olarak

Okumaya devam et

Türk Halkı Nasıl Müslüman Oldu? | İslam’ın Türkler Arasındaki Yolculuğu

Türk halkının Müslüman olma süreci uzun bir dönemi kapsar ve tarihsel, kültürel, sosyal ve politik birçok faktörü içerir. İşte bu

Okumaya devam et