Sokrates’in Savunması: Platon’un Anlatımı | Felsefe Tarihinin Dönüm Noktası

Sokrates’in savunması, Platon tarafından yazıya geçirilmiş olup, Sokrates’in Milattan Önce 399 yılında Atina’da ölüme mahkûm edildiği dava sırasında yaptığı savunmayı anlatır. Bu savunma, felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Sokrates’in yaşamına ve düşüncelerine dair derin bir anlayış sunar.

Sokrates’in Savunması

Giriş

-Sokrates, Atina’da kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında mahkeme önünde konuşmaya başlar. Suçlamalar, gençleri yoldan çıkarmak ve devletin tanrılarına inanmamak, yerine yeni tanrılar getirmek gibi ağır iddialardır. Sokrates, konuşmasına kendini nasıl savunacağını bilmediğini, ancak gerçeği söyleyeceğini belirterek başlar.

Suçlamalar ve Cevaplar

-İlk olarak, eski suçlayıcıları ve önyargıları ele alır. Sokrates, uzun yıllardır kendisi hakkında oluşmuş olan kötü izlenimlerin bu davanın esas sebebi olduğunu söyler. Özellikle, gençleri felsefeye teşvik ettiği için kendisine duyulan tepkiyi vurgular.

Sonrasında, Meletos, Anytos ve Lykon tarafından yapılan yeni suçlamalara geçer. Meletos’un gençleri yoldan çıkarma iddiasına karşı, Sokrates, Meletos’a gençleri kimlerin iyileştirdiğini sorar ve Meletos’un bu konuda bilgi sahibi olmadığını ortaya koyar. Sokrates, gençlerin iyiliği için çaba gösterdiğini ve onların sorgulayıcı düşünceye yönelmesini sağladığını savunur.

Tanrı İnancı ve Delphoi Kehaneti

-Sokrates, tanrılara inanmamakla suçlandığında, Delphoi Kehaneti’ne atıfta bulunur. Kehanete göre, Sokrates’in dünyanın en bilge insanı olduğu söylenmiştir. Sokrates, bu kehaneti anlamak için Atina’nın en bilge kabul edilen insanlarıyla konuşmuş ve onların bilgi eksikliklerini görmüştür. Bu süreç, Sokrates’in insanlara bilgeliklerini sorgulatma çabası olarak devam eder. Sokrates, kendisinin tanrıların bir görevlisi olduğunu ve felsefi sorgulamalarının da bu görevin bir parçası olduğunu belirtir.

Savunmanın Sonuç Bölümü

-Sokrates, mahkemede ölüme mahkûm edilip edilmeyeceği konusunda fazla endişe etmediğini söyler. Ölümden korkmanın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ve erdemli bir yaşam sürmenin, her koşulda en önemli şey olduğunu vurgular. Ölüme mahkûm edilirse, bu durumun kendisi için bir kötülük olmadığını, çünkü ölümün bir uyku ya da ruhun başka bir diyara yolculuğu olabileceğini belirtir.

Jüri Kararı ve Son Sözleri

-Son olarak, jüri tarafından ölüme mahkûm edilen Sokrates, onlara teşekkür eder ve Atinalılara hitap eder. Ölüme giderken bile, gençlerin doğruyu aramalarını ve sorgulayıcı düşünceyi sürdürmelerini öğütler. Sokrates, yaşamı boyunca doğru bildiği yoldan sapmadığını ve felsefeye olan bağlılığını asla terk etmediğini vurgulayarak, hayatının son anında bile inançlarına sadık kalır.

Sokrates’in savunması, sadece bir mahkeme savunması değil, aynı zamanda onun yaşamı boyunca savunduğu değerlerin ve felsefi düşüncelerinin bir özeti olarak kabul edilir. Bu savunma, Sokrates’in bilgelik, erdem ve sorgulayıcı düşünceye olan bağlılığını ve bu değerler uğruna yaşamını feda etmeye hazır olduğunu gösterir.

Değerli dostlar, sizlere daha kaliteli içerikler sunabilmemiz için lütfen Youtube kanallarımıza Abone Olur Musunuz